Ulaç Cümleleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Ulaç Cümleleri – Dilbilgisi Terimleri / Gerund Phrase – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda ulaç cümleleri (gerund phraseile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

‘-ing’ takısı alarak fiilden isme dönüşmüş kelimelerin (gerunds) nesne ve tümleçlerle kurduğu cümlelere ulaç cümleleri denir.

Eating fruits without washing them will make you ill.
Meyveleri yıkmadan yemek seni hasta eder.
Bu örnekte;

eating’ bir ulaçtır ve ulaç cümleleri her zaman bir ‘gerund’ ile başlar.
fruits’ kelimesi bu cümledeki ulacın nesnesi konumundadır.
without washing them’ ise zarf niteliğinde bir ifade ve tamamlayıcıdır.

Ulaç Cümle Yapısı – The Parts of a Gerund Phrase

Daha önce tüm ‘gerund’ların ‘-ing’ soneki ile bittiğini ifade etmiştik. Örnek verecek olursak;

drinking              = ‘drink’ fiilinden türetilmiştir
buying                 = ‘buy’ fiilinden türetilmiştir
repairing             = ‘repair’ fiilinden türetilmiştir.

her ne kadar isim olarak sınıflandırılsalar da, ‘gerund’lar tıpkı bir fiil gibi dolaysız tümleç alabilir. Örneğin;

drinking a beerbir bira içmek
buying a carbir araba almak ‘her zaman zor bir iştir’ cümlesinde de görülebildiği üzere
repairing a fencebir çiti tamir etmek

Ulaçlar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi nitelenebilir

drinking a beer quicklyçabucak bir birayı içmek
buying a car at auctionaçık artırmadan bir araba almak
repairing a fence with the tools his father gave himbabasının verdiği aletlerle bir çiti tamir etmek