Ünlem İşareti – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Ünlem İşareti – Dilbilgisi Terimleri / Exclamation Mark – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda ünlem işareti (exclamation mark) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede ünlem işareti ‘ ! ‘emir cümlelerinde, şaşırma ya da kızma gibi duygu içeren cümlelerde kullanılabilir. Ünlem işaretinin kullanım yerlerini sınıflandıracak olursak;

Ünlem Cümlelerinde – Exclamatory Sentence
Ünlem ya da duygu içeren cümlelere ünlem cümleleri denir. Bu tür cümlelerin sonuna nokta yerine ünlem işareti konulur. Örneğin;

Yes! We won!Evet! Kazandık!
Oh, I love it!Bayıldım!

Emir Cümlelerinde – Imperative Sentence
Emir vermek için kullanılan cümlelere emir cümleleri denir. Özellikle emir duygusunun ağır olduğu şiddetli ifadelerde ünlem işaretinin kullanımı söz konusudur. Örnekler verecek olursak;

Get out of my house! Now!Evimden çık! Hemen!
Take that thing out!Çıkar şunu dışarı!
Please get out of the vehicle.Lütfen araçtan ininiz.
(Bu cümle de bir emir cümlesidir ancak, bu cümledeki emir yukarıdaki diğer örneklere kıyasla daha yumuşak ve kibar bir ifadedir.)

Ünlemlerde – Interjection
Ünlemler duygu ya da ani bir hissi ifade etmek için kullanılan ifadelerdir. Ünlem cümlelerinden farklı olarak ünlemler genellikle bir kelimeden oluşurlar. Ünlem işareti ile biterek güçlü bir duygu ifade ya da düşünce aktarırlar. Örnek verecek olursak;

No way!Asla olmaz!
Jesus Christ! That was fast!Aman tanrım! Baya hızlıydı!