Uzun Çizgi – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Uzun Çizgi – Dilbilgisi Terimleri / Dash – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda uzun çizgi (dashile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede uzun çizginin ‘ — ‘ (dash) pek çok kullanım yeri vardır. Uzun çizgiyi kısa çizgi ya da tire olarak bilinen noktalama işareti ile karıştırmamak gerekir. Uzun çizgi için ‘dash’ kısa çizgi için ‘hyphen’ kelimeleri kullanılır.

Görülebileceği ve adından da anlaşılabileceği üzere uzun çizgiler tireler daha uzundur. Daha önce de söylediğimiz gibi uzun çizgilerin yaygın kullanılmalarının bir sebebi de (İngilizcede) diğer noktalama işaretlerinin kullanılabilmeleridir. Aşağıda bu durumlara örnekler verilmiştir, inceleyiniz.

Uzun Çizginin Parantez Olarak Kullanılması
Bu noktalama işareti ek bilgi vermek için kullanılan parantezlerin yerine kullanılabilir. Örneğin;

This Monday, I met with the club secretary (Marissa Heart) and I invited her to a concert.
This Monday, I met with the club secretary — Marissa Heart — and I invited her to a concert.
Bu Pazartesi kulüp sekreteri — Marissa Heart — ile tanıştım ve onu bir konsere davet ettim.

Uzun Çizginin Üç Nokta Yerine Kullanılması
Bu noktalama işareti duraksama yapılarak etkinin artırılmasını amaçlayan üç nokta yerine kullanılabilir. Örneğin;

He finally found it… in his pocket.
He finally found it — in his pocket.
Sonunda buldu — cebindeymiş.

Uzun Çizginin Noktalı Virgül Yerine Kullanılması
Bu noktalama işareti iki bağımsız cümleyi bağlamak için kullanılan noktalı virgül yerine kullanılabilir. Örneğin;

She just couldn’t handle it; the flight alone was too much.
She just couldn’t handle it — the flight alone was too much.
Artık dayanamadı — zaten uçak yolculuğu ona yetmişti.

Uzun Çizginin İki Nokta Yerine Kullanılması
Bu noktalama işareti İngilizce cümle yapısında bir şeyi açıklamak için yapılacak açıklama cümlesinden önce kullanılan noktalı virgül yerine kullanılabilir. Örneğin;

There is only one thing he is interested in: money.
There is only one thing he is interested in — money.
Onun ilgilendiği tek bir şey var — para.

Uzun Çizginin Tarih ve Zaman Aralıkları için Kullanılması
Bu noktalama işareti bir tarihten bir tarihe ya da bir saatten bir saate türündeki ifadelerde kullanılır. Örneğin;

2000—2015 | May—September | 08:30—17:30

Bu yapıyı kullanırken aynı anlamı veren ‘from… to…’ ya da ‘between… and…’ gibi aynı anlamı veren kelimeleri kullanmamaya dikkat ediniz.

Uzun Çizginin Alıntı Cümlelerde Kullanılması
Bu noktalama işareti bir kişinin cümlesini tekrar aktarırken (genellikle ünlü bir söz) söyleyen kişinin isminden önce kullanılır. Örneğin;

“Education is not preparation for life; education is life itself.” — John Dewey

“Eğitim hayata hazırlık değildir; eğitim hayatın kendisidir.” — John Dewey