Verb ‘to be’ Quiz (am-is-are Testi) – 2


For the questions below, please choose the best option.(Aşağıdaki sorular için en uygun cevabı seçiniz.)

1-You and I ……………… at the same age.

2- You are ill.

3- icon_planeWhat is it?

4-Hallie is a pretty girl.

5-Ira is a singer.

6-     a-little-house-icon-in-purple_smallWhat is it?

7- Bird-iconWhat is it?

8Earth_icon_Fredrik What is it?

9- bed_iconbed_iconWhat are they?

10- 102014414_tn9_0What are they?Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.