Am-Is-Are (Verb to be) Testi -1


For the questions below, please choose the best option.(Aşağıdaki sorular için en uygun cevabı seçiniz.)

1-Are you a nurse?

2- Is John in the park?

3-Is it a poetry book?

4-Are Elizabeth and Tom friends?

5-Am I an executive ?

6-Is Amy fifteen years old?

7-Are your necklace expensive?    

8-Is ice cream hot ?

9-Are cherries red and sour?             

10-Are Mehmet and Mert girls?Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.