Virgül – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Virgül – Dilbilgisi Terimleri / Comma – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda virgül (commaile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Virgül ‘,’ (comma) bir metindeki bölümleri belirtmek, art arda sıralamak ve okumaya yardımcı olması için kullanılan noktalama işaretidir. Aşağıda virgül işaretinin kullanıldığı yerlere örnekler verilmiştir.

Cümle başında olayın geçtiği yere dair bilgi veren ifade ya da cümlelerden sonra virgül kullanılır.

When Kevin and I went to Berlin, he just stared at me when I tried to speak German.Kevin ile Berlin’e gittiğimizde, ben Almanca konuşmaya çalıştığımda bana bakakalmıştı.
Koyu yazılmış kısım bir bakıma giriş cümlesidir.

Geçiş ifadeleri yani bir cümleden başka bir cümleye geçerken kullanılan bağlayıcı ifadelerden sonra virgül kullanılır.

I spent five years studying Aikido. As a result, I am often able to defend myself pretty well.Beş yıl boyunca Aikido eğitimi aldım. Sonuç olarak, genelde kendimi çok iyi savunabilirim.
Sıkça karşılaşabileceğiniz diğer geçiş ifadeleri ise; (of course, in summary, however, consequently).

Ünlemlerden sonra virgül kullanılır.

Yes, we won.Evet, biz kazandık.
Well, I definitely think so.Yani, kesinlikle öyle düşünüyorum.
Genellikle cümle başında bir duygu belirtmek için kullanılan bu gibi ünlemlerden sonra virgül kullanılması gerekmektedir.

İki bağımsız cümleyi bağlayan bağlaçlardan önce virgül kullanılır.

I can’t sing, but I can dance.Şarkı söyleyemem ama dans ederim.
Bu örnekte ‘but’ bağlacı iki bağımsız cümleyi birleştirmektedir. Aynı şekilde ‘or’ ve ‘and’ gibi bağlaçlardan önce de virgül kullanılması gerekmektedir.

Virgüller parantez yerine kullanılabilir.

Fazladan bilgi vermek için kullanılan parantez, kesik çizgi noktalama işaretlerinin yerine virgül de kullanılabilir. Örneğin;

Jane Black, 29, was jailed for robbing her mother’s store.29 yaşındaki Jane Black annesinin dükkânını soyduğu için ceza evine gönderildi.
He said I’ll be talking to Gavin, a young man from Manchester.Manchester’lı genç bir adam, Kevin ile konuşacağımı söyledi.

Sayılarla virgül kullanılır

Her üç basamağı ayırmak için virgül kullanılabilir. Bu şekilde okunması kolaylaştırılan sayılar karışıklığa daha az yol açar.

7,654,345 / 4,884 / 1,234,567,890

Alıntı belirten tırnak işaretlerinden önce virgül kullanılır.

Tyler said jokingly, “I’ll try to keep that in mind.”Tyler şakacı bir ifadeyle, “Unutmamaya çalışırım” dedi.

Seslenme halini belirtmek için virgül kullanılır.

I know your heart, John.John, ben senin ciğerini bilirim.
Emma, try to answer the questions as calmly as you can.Emma, soruları olabildiğince sakin bir şekilde cevaplamaya çalış.