Vurgu Adılları – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Vurgu Adılları – Dilbilgisi Terimleri / Intensive Pronouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda vurgu adılları (intensive pronounsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce vurgu adılları ‘emphatic or intensive pronouns’ ‘myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves’ ve ‘themselves’ olarak sıralanabilir.

Kullanımı – Using Intensive Pronouns

Vurgu adılları cümlede daha önce geçmiş bir isim ya da zamirin etkisini artırmak için aynı cümle içinde kullanılan adıllardır. Örnek verecek olursak;

The president himself attended the ceremony.
Başkan bizzat törene katıldı.
(Bu örnekte vurgulanan isim ‘the president’tir.)

I will do it myself.
Ben kendim yaparım.
(Bu örnekte vurgu adılı olan ‘myself’ eylemi cümleyi söyleyen kişinin yapacağını vurgulamaktadır. Anlam olarak bir başkası değil eylemi bizzat cümleyi söyleyen özne gerçekleştirecektir anlamı vardır.)

The kids painted the fence themselves.
Çocuklar çiti kendileri boyadı.
(Bu örnekte vurgu adılı olan ‘themselves’ eylemi çocukların tek başlarına yaptığını vurgulamaktadır.)

The cat opened the door itself.
Kedi kapıyı kendi başına açtı.

Vurgu adılı olup olmadığından şüphe ettiğiniz kelimeleri cümle içinden çıkararak anlamları karşılaştırma yaparak anlayabilirsiniz. Eğer aynı etkiyi-anlamı vermiyor ise büyük ihtimalle vurgu adılıdır.

Vurgu adıllarına ek olarak cümlede vurgulamak istediğiniz şeyi ses ve tonlamada yapacağınız değişiklikler de verebilirsiniz.