Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Quiz


Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Quiz

  1. A/an …………. is grey.

2. A cow gives you ………

3. A giraffe has a long ……..

4. A wolf lives in …………

5. A/an ……… can swim well.

6. A squirrel has ………. teeth.

7. A camel ……… desert.

8. A bear ……… honey.

9. A/an ……… has dots. 

İngilizce vahşi hayvanlar, yaşadıkları yerler, yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler, vahşi hayvanların vücut bölümleri konu anlatımı

İngilizce Vahşi Hayvanlar Alıştırmaları

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Testi

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Vahşi Hayvanlar Wild Animals Slaytı

İngilizce Vahşi Hayvanlar Videoları

İngilizce hayvanlar, have has, can can’t, Geniş Zaman, Where soruları ve cevapları konu anlatımı

Animals – İngilizce Hayvanlar Quiz

Animals – İngilizce Hayvanlar Kelime Testi

İngilizce Hayvanlar Testi

Animals – İngilizce Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Hayvanlar Animals Slaytı

İngilizce Hayvanlar İle İlgili Worksheet

İngilizce Hayvanlar Tablosu

Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar İngilizce Kelimeleri

İngilizce Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Alıştırmaları

İngilizce evcil hayvanlar, evcil hayvanların vücut bölümleri, can can’t have has olumlu olumsuz ve soru cümleleri konu anlatımı

İngilizce deniz hayvanları “to be” çekimi, “have, has” konu anlatımı

İngilizce Deniz Hayvanları Videoları

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Quiz

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Quiz

Hayvanlarla ilgili ilginç İngilizce deyimler

İngilizce Hayvanlar Alıştırmaları

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Testi

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Testi

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları True False Alıştırması

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Deniz Hayvanları Sea Animals Slaytı

İngilizce Çiftlik Hayvanları Farm Animals Slaytı

Animals Crossword – İngilizce hayvanlar etkinliği

4. sınıf ingilizce hayvanlar doğru cevabı seç

4. sınıf ingilizce hayvanlar

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme 1