Yalın Hâl – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Yalın Hâl – Dilbilgisi Terimleri / Nominative Case – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda yalın hâl (nominative case) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede özne olan isim ya da zamir için kullanılan hâle “nominative case” yani yalın hâl denir. Aşağıdaki örneklerde yalın hâl koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

Jack drinks water.
Jack su içer.
(‘drink’ fiilinin öznesi olan ‘Jack’ ismi yalın hâle örnektir.)

He drinks water.
O su içer.
(‘drink’ fiilinin öznesi olan ‘he’ zamiri yalın hâle örnektir.)

They drink water.
Onlar su içer.
(‘drink’ fiilinin öznesi olan ‘they’ zamiri yalın hâle örnektir.)

Sadece Zamirler Şekil Değiştirir

Günümüz İngilizcesinde bir isim hangi hâlde olursa olsun bir değişikliğe uğramaz. Sadece iyelik hâli bu duruma bir istisna olabilir. Örnek verecek olursak;

The man fed the dog.
Adam köpeği besledi.
(‘feed’ fiilinin öznesi olan ‘man’ ismi yalın hâle örnektir.)

The dog saw the man.
Köpek adamı gördü.
(Bu örnekte ise nesne durumda olan ‘man’ isminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.)

Ancak zamirler hâle bağlı olarak şekil değiştirirler. Şahıs zamirleri bu grupta yer alır. Şahıs zamirlerini “I, you, he, she, it, we, they, who” ve “whoever” olarak sıralayabiliriz. Şu örneğe bir göz atalım:

I saw the dog. The dog saw me.
Ben köpeği gördüm. Köpek beni gördü.
(Bu örnekte “I” ilk cümlenin öznesidir ve şahıs zamiridir. Ancak ikinci cümlede ise görülebileceği üzere “me” olarak şekil değiştirmiştir. Çünkü artık yalın hâlde değildir.)

Aşağıdaki tabloda değişiklik gösteren zamirlere yer verilmiştir, inceleyiniz.

I me
you you
he him
she her
it it
we us
they them
who whom
whoever whomever