Yansıma Kelimeleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Yansıma – Dilbilgisi Terimleri / Onomatopoeia – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda yansıma kelimeleri (onomatopoeiaile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Taklit seslerini tasvir eden kelimelere ‘onomatopoeia’ yani yansıma denir. Yansıma kelimeleri genelde şu gruplar altında toplayabiliriz.

İnsan Sesleri                      : fısıldamakwhisper, mırıldamakmurmur, hırıldamakgrowl
Hava Sesleri                       : tıslamakhiss, hışırdamakswish, vınlamakwhoosh
Su Sesleri                            : damlamakdrip, çiselemekdrizzle
Çarpışma Sesleri              : küt sesismash, güm sesibang, alkış sesiclap
Hayvan Sesleri                  : havlamakwoof, mölemekmoo, miyavlamakmeow

I can hear them whispering.
Fısıldaştıklarını duyabiliyorum.

The cat kept meowing all day.
Kedi tüm gün miyavladı durdu.

The bus sped through the station with a whoosh.
Otobüs duraktan vın diye geçti gitti.

Yansıma Kelimelerinin Sesler, Nesneler ve Eylemler Yerine Kullanılması

Yansıma kelimesinin yansıma sesi yerine kullanılması sık karşımıza çıkan bir durumdur. Genellikle ‘clap, pop’ ya da ‘bang’ gibi kelimeler eylemin sesini ifade etmek için kullanılırlar. Aynı durum hayvan seslerinde de geçerlidir.

We heard the bang of the bomb.
Bombanın gümlemesini duyduk.

Did you hear the woof from that dog?
O köpeğin havlamasını duydun mu?

Yukarıdaki örneklerin aksine eylemin sesi yerine nesne ya da direk eylemi tarif eden yansıma kelimeleri de vardır. Örnek verecek olursak;

I have a terrible cough.
Çok kötü öksürüyorum.

The vehicles zoomed past.
Araçlar hızla geçti.

Yansıma ses ve kelimelerinin diğer kullanım şekillerine örnek oluşturması açısından aşağıda verilen diğer örnekleri inceleyiniz.

You can hear the sizzle from here.Cızırdama buradan duyuluyor.
(‘sizzle’ yansıma kelimesi ‘cızırdama’ sesini ifade etmektedir.)

The beef sizzled on the fire.Et ateşin üstünde cızırdadı.
(‘sizzle’ yansıma kelimesi ‘cızırdama’ sesi çıkaran eylemi ifade etmektedir.)

The beef is a sizzler.Et çıtır çıtır.
(‘sizzler’ yansıma kelimesi ‘çıtır çıtır’ olan bir nesneyi ifade etmektedir.)