Yardımcı Fiiller – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Yardımcı Fiiller – Dilbilgisi Terimleri / Helping Verbs – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda yardımcı fiiller (helping verbsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede ‘auxiliary verb’ olarak da bilinen yardımcı fiiller (helping verbs) ana fiilden önce cümlede yer alarak onu zaman, kip ya da çatı yönünden niteleyen fiillere denir. En yaygın yardımcı fiiller ‘be, do’ ve ‘have’ olarak sıralanabilir. Bu yardımcı fiiller aşağıdaki şekillerde karşımıza çıkabilir:

To Be: am, is, are, was, were, being, been

To Do: does, do, did

To Have: has, have, had, having

Modal auxiliary verbs yani ‘kip yardımcı fiilleri de yardımcı fiiller grubuna girer. Kip yardımcı fiilleri ise:

can, could
may, might
must, ought to
shall, should      ve
will, would          olarak karşımıza çıkabilir. Bu yardımcı fiiller şekil değiştirmezler.

Yardımcı Fiillere Örnekler – Examples of Helping Verbs

Aşağıdaki örneklerde yardımcı fiiller esas fiili zaman yönünden etkilemektedir. Yardımcı fiiller koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

He has been playing since breakfast.
Kahvaltıdan beri oynuyordu. (oynamaktaydı)

I was waiting for a bus.
Otobüs bekliyordum.

He will have graduated by then.
O zamana mezun olmuş olur.

Aşağıdaki örneklerde yardımcı fiiller esas fiili çatı yönünden etkilemektedir. Yardımcı fiiller koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

Cat’s meal has been given to the dog.
Kedinin yemeği köpeğe verildi.

Your internet will be connected tomorrow.
İnternetiniz yarın bağlanacak.

Aşağıdaki örneklerde yardımcı fiiller esas fiili kip yönünden etkilemektedir. Yardımcı fiiller koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

If they should arrive, ask them to tell everything.
Gelirlerse onlara her şeyi anlatmalarını söyle.

If you were to arrive in the next hour, we would still win the game.
Bir saat içinde gelecek olursan oyunu hala kazanabiliriz.

Yardımcı fiiller hakkında buraya da bakabilirsiniz.