Zamanlarla ilgili karışık testler


İngilizce zamanlarla ilgili karışık 10 soruluk test

1. What are you going to do this evening?
2. What did you do yesterday?
3. How long have you lived in this city?
4. Where will you go after school?
5. Where were you born?
6. Have you ever been to İstanbul?
7. Where were you yesterday?
8. What would you like to have?
9. Do you have a plan for this evening?
10. How often do you usually eat?


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.