Zamirler

İngilizce özne zamirleri

İngilizce özne zamirleri ile ilgili örnek cümleler

İngilizce nesne zamirleri

İngilizce nesne zamirleri ile ilgili örnek cümleler

İngilizce sahiplik sıfatları

İngilizce sahiplik zamirleri

İngilizce sahiplik zamirleri ve sahiplik sıfatları ile ilgili örnek cümleler

Relative pronouns (İlgi Zamirleri)

Relative pronouns (İlgi Zamirleri) ile ilgili örnek cümleler

Reflexive pronouns (Dönüşümlü Zamirler)

Reflexive pronouns (Dönüşümlü Zamirler) ile ilgili örnek cümleler

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.