Zarf İfadeleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Zarf İfadeleri – Dilbilgisi Terimleri / Adverbial Phrases – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda zarf ifadeleri (adverbial phrases) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İki ya da daha çok kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan ve zarf görevi üstelenen ifadelere zarf ifadeleri (adverbial phrases or adverb phrase) denir. Örnekleri inceleyelim:

You will sit quietly. – Sessizce oturacaksın.
normal zarf
You will sit in silence.
zarf ifadesi
You will sit like a monk meditates.
zarf tümcesi

Zarf ifadesi ile tümcesini ayıran fark zarf tümcesinin bir özne ve yükleme sahip olmasıdır.

Yukarıda verdiğimiz örneklerde bütün zarfların öznenin nasıl oturması gerektiği belirtmektedir. Bunların hepsi durum zarflarıdır.
Aşağıda zarf ifadelerine birkaç örnek verilmiştir.

Zaman Zarfı İfadeleri

“I will do it in a minute” he said hastily. – Alelacele “şimdi yaparım” dedi.
Last judgment takes place every day. – Kıyamet günü her gündür.

Mekân Zarfı İfadeleri

Do not even think about going anywhere near that place. – Oraya yaklaşmayı aklından bile geçirme.
He stabbed the king in the back. – Kıralı sırtından bıçakladı.

Durum Zarfı İfadeleri

I slept like a baby. – Bebek gibi uyudum.
She would always talk with a formal tone. – Sürekli resmi bir tonla konuşurdu.