Zarfımsı – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Zarfımsı – Dilbilgisi Terimleri / Adjunct – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda zarfımsı (Adjunct) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Zarfımsılar cümleden çıkarıldıklarında dil bilgisel bütünlüğü bozmayan kelime ya da kelime gruplarıdır. Çoğunlukla fiili niteleyen bu kelimeler zaman, durum, yer, sıklık, sebep ya da derece yönünden bilgi verirler.

Zaman Zarfları – Time Adjuncts

My car broke down yesterday. – Arabam dün bozuldu.
In the morning, I will sign the contract. – Sabaha anlaşmayı imzalarım.

Durum Zarfları – Manner Adjuncts

He asked her to open her bag slowly. – Ondan çantasını yavaşça açmasını istedi.
Gareth looked at him like a demon. – Gareth ona şeytani bir bakış attı.

Sıklık Zarfları – Frequency Adjuncts

The dog comes here often. – Köpek buraya sık sık gelir.
Every Sunday, he closes the shop at ten. – Her Pazar dükkânı onda kapatır.

Neden Belirten Zarflar – Reason Adjuncts                

As it is Saturday, you can stay up another two hours. – Cumartesi olduğu için iki saat daha uyumayabilirsin.
Don’t expect that bike to run because it has been in my garage for ten years. – O motosikletin çalışacağını falan bekleme çünkü on senedir garajımda duruyor.

Derece Belirten Zarflar – Degree Adjuncts

I think you were not as smart as you could have been. – Bence daha zeki olabilirdin. (Olduğundan daha zeki olabileceğini düşünüyorum.)
Elisa is as rich as she is beautiful. – Elisa zengin olduğu kadar güzel de.