Zarflar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Zarflar – Dilbilgisi Terimleri / Adverbs – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda zarflar (adverbsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Zarflar genel olarak fiilleri nitelemek için kullanılır. Bir eylemi yer, zaman, durum ve miktar açısından niteleyen zarflardan özellikle eylemin nasıl yapıldığını bildirenlerin sonu genellikle ‘-ly’ soneki ile biter.
Aşağıda zarflara ilişkin örnekler verilmiştir.

The new season starts in May.             (ne zaman)     Yeni sezon Mayısta başlar.
Your son is playing in the garden.        (nerede)         Oğlun bahçede oynuyor.
The dog ran quickly,                           (nasıl)            Köpek hızlıca koştu.
As it has stopped snowing, we can go.  (neden)          Kar durduğuna göre, gidebiliriz.
He had looked at him more attentively   (derece)         Ona daha bir dikkatli bakmıştı.

Sıfatları ve Diğer Zarfları niteleyen Zarflar

Yukarıda verdiğimiz örneklerde zarflar filleri nitelemektedir. Ancak zarflar, sıfatları ya da başka zarfları nitelemek için de kullanılabilir. Örneğin;

He is an extremely fast runner.                 (‘Tall’ bir sıfattır)    O çok hızlı bir koşucudur.
She drew her gun remarkably quickly.   (‘Quickly’ bir zarftır)    Silahını şaşırtıcı bir hızla çekti.

Zarf İfade ve Cümleleri

Her ne kadar zarfların çoğu tek bir kelimeden oluşsa da zarfları birden fazla kelime olarak ifadeler ya da cümleler halinde görmek şaşırtıcı olmamalıdır. Örnekler;

He looked at her sadly.Ona üzgünce baktı.
He looked at her with great sadness.Ona büyük bir üzüntüyle baktı.

You run slowly. – Yavaş koşuyorsun.
You run like a sloth. – Kaplumbağa gibi koşuyorsun.