Zarfların Cümle İçindeki Yeri Testi


 

Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Armağan ______ his lessons.



She ____ to me.



I don’t______



They______.



I ________ for a picnic.



We ______ an exam.



He ______.



She has __________ her housework



They have _______ chocolate.



She never_____





ÖNCEKİ KONU

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.