Zarfların Cümle İçindeki Yeri Testi


 

Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Armağan ______ his lessons.She ____ to me.I don’t______They______.I ________ for a picnic.We ______ an exam.He ______.She has __________ her houseworkThey have _______ chocolate.She never_____

ÖNCEKİ KONU

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.