Zayıf Fiiller – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Zayıf Fiiller – Dilbilgisi Terimleri / Weak Verbs – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda zayıf fiiller (weak verbs) ile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Basit geçmiş zaman hali ve geçmiş zaman ortacının sonu ‘-d’ ya da ‘-t’ ile biten fiillere weak verbs yani zayıf fiiller denir. Örnek verecek olursak;

Zayıf Fiil

Basit Geçmiş Zaman

Geçmiş Zaman Ortacı

Türü

love

loved

has loved

düzenli fiil

play

played

has played

düzenli fiil

creep

crept

has crept

düzensiz fiil

shoot

shot

has shot

düzensiz fiil

put

put

has put

düzensiz fiil

Burada dikkat edilmesi gereken düzenli fiil ile zayıf fiil terimlerinin aynı olmadığıdır. Düzenli fiillerin çoğu zayıf fiiller olsa da düzensiz fiillerden de zayıf olan fiiller vardır.

Zayıf Fiil Türleri – Types of Weak Verbs

Dört farklı zayıf fiil vardır. Bunlar;

Sesli harfi değişmeden -d, -ed ya da -t takısı alanlar
Örneğin:

Zayıf Fiil

Basit Geçmiş Zaman

Geçmiş Zaman Ortacı

Türü

love

loved

has loved

düzenli fiil

hate

hated

has hated

düzenli fiil

move

moved

has moved

düzenli fii

Sesli harfi değişerek -d ya da -t takısı alanlar
Örneğin:

Zayıf Fiil

Basit Geçmiş Zaman

Geçmiş Zaman Ortacı

Türü

tell

told

has told

düzensiz fiil

keep

kept

has kept

düzensiz fiil

Sesli harfi azalarak -d ya da -t takısı alanlar
Örneğin:

Zayıf Fiil

Basit Geçmiş Zaman

Geçmiş Zaman Ortacı

Türü

meet

met

has met

düzensiz fiil

bleed

bled

has bled

düzensiz fiil

Bir değişikliğe uğramayan zayıf fiiller
Örneğin

Zayıf Fiil

Basit Geçmiş Zaman

Geçmiş Zaman Ortacı

Türü

put

put

has put

düzensiz fiil

set

set

has set

düzensiz fiil