11. sınıflar

Eser ve Anıtlar ile Boşluk Doldurma Alıştırması


Geçmiş Zamanda Kesinlik ve Olasılık ile True False Alıştırması


Mış Olmalısın Cümleleri ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Doğa Yürüyüşü ve True False Alıştırması


Tercihleri bildirme ve Çoktan Seçmeli Sorular


Genelleme Yapma ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Sevilen, Sevilmeyen ve İlgi Duyulan Şeyler ile True False Alıştırması


Geçmiş Kişisel Deneyimler ve True False Alıştırması


Kabul Etmeme ve True False Alıştırması


‘Keşke’li cümleler ile Çoktan Seçmeli SorularYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.