8. sınıflar Birinci Ünite FRIENDSHIP Kelimeleri


2018-2019 Yılı 8. Sınıf İngilizce 1. (Birinci Ünite) Kelimeleri ve anlamları MEB ve TUTKU Yayıncılık

1. accept kabul etmek
2. action aksiyon
3. adventurous maceraperest
4. afternoon öğleden sonra
5. all night bütün gece
6. all right tamam
7. all the time her zaman
8. alone yalnız
9. amusement park eğlence parkı
10. amusing eğlenceli
11. another time,perhaps belki başka zaman
12. apologize özür dilemek
13. apple pie elmalı turta
14. argue tartışmak
15. around me etrafımda
16. arrogant kibirli
17. art resim
18. attend katılmak
19. attract attention dikkatini çekmek
20. attractive çekici
21. awesome harika
22. back up desteklemek
23. bad tempered huysuz
24. ball top
25. behind arkasında
26. beside me yanında
27. best friend en iyi arkadaş
28. better daha iyi
29. beverage içecek
30. body part ana bölüm
31. book fair kitap fuarı
32. buddy arkadaş
33. busy meşgul
34. call aramak
35. call on aramak
36. calm sakin
37. cane baston
38. caring ilgili
39. celebrate kutlamak
40. chance şans
41. chat sohbet etmek
42. cheers hoşça kal
43. chit chat çene çalmak
44. classmate sınıf arkadaşı
45. close yakın
46. close friend yakın arkadaş
47. closing kapanış
48. color renk
49. come into girmek
50. come over uğramak
51. cool havalı
52. count on güvenmek
53. customer müşteri
54. cycling bisiklete binmek
55. daily matter günlük sorunlar
56. dark karanlık
57. deadline son günü
58. decide karar vermek
59. depend on güvenmek
60. describe tarif etmek
61. dessert tatlı
62. determined kararlı
63. discuss on a topic bir konuyu tartışmak
64. don’t worry endişelenme
65. drawing çizim
66. each other birbirine
67. eat out dışarıda yemek yemek
68. enemy düşman
69. enjoy sevmek
70. event etkinlik
71. everybody herkes
72. every year her yıl
73. exam sınav
74. exciting heyecan verici
75. exhibition sergi
76. expect ummak
2018-2019 8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri ve Anlamları
MEB + Tutku Yayıncılık
77. explanation açıklama
78. fair adil
79. family ties aile bağları
80. fashionable modaya uygun
81. faultless hatasız
82. finish bitirmek
83. first ilk olarak
84. follow takip etmek
85. for a long while uzun bir süreliğine
86. forget unutmak
87. for hours saatlerce
88. for me benim için
89. for us bizim için
90. friend arkadaş
91. friendless arkadaşsız
92. fruit juice meyve suyu
93. generally genellikle
94. generous cömert
95. get information bilgi almak
96. get on well with iyi geçinmek
97. give encouragement cesaret vermek
98. give reason sebep belirtmek
99. goodbye hoşça kal
100. greeting selamlama
101. grilled chicken ızgarada tavuk
102. happiness mutluluk
103. have a good relationship iyi geçinmek
104. have fun eğlenmek
105. have in common ortak noktalara sahip olmak
106. have similar interest aynı ilgilere sahip olmak
107. helpful yardımsever
108. hidden knowledge gizli bilgi
109. hometown memleket
110. honest dürüst
111. hope ummak
112. how about…? ne dersin
113. however fakat
114. how many kaç tane
115. I hope umarım
116. I’m full / stuffed tokum
117. I’m sorry üzgünüm
118. ice cream dondurma
119. if eğer
120. ill hasta
121. in advance önceden
122. inform bilgilendirmek
123. informal conversation resmi olmayan diyalog
124. in front of önünde
125. in times of trouble zor zamanlarda
126. invitation davet
127. invitation card davetiye
128. invite davet etmek
129. invitee davet edilen
130. inviter davet eden
131. involve dahil olmak
132. in your opinion sana göre
133. it doesn’t matter sorun değil
134. jealous kıskanç
135. join katılmak
136. jump zıplamak
137. just sadece
138. keep secret sır saklamak
139. know bilmek
140. know tanımak
141. laid back gamsız
142. lead öncülük etmek
143. lentil mercimek
144. letter mektup
145. life yaşam
146. light aydınlık, ışık
147. like gibi
148. local music band yerel müzik grubu
149. look for aramak
150. a lot çok
151. loyal sadık
152. main course ana yemek
153. make an excuse mazeret göstermek
154. making sculpture heykel yapma
155. mate arkadaş
156. mean cimri
157. meatball et köfte
158. meet buluşmak
159. memory anı
160. mind önemsemek
161. miss chance fırsat kaçırmak
162. miss opportunity fırsatı kaçırmak
163. money para
164. most of the time çoğu zaman
165. movie film
166. need ihtiyacı olmak
167. no, not at all hayır asla
168. nothing hiçbir şey
169. offer öneri
170. order sipariş vermek
171. other diğer
172. painting boyama
173. parents anne baba
174. pasta makarna
175. person kişi
176. personal trait kişisel özellik
177. pick up arabayla almak
178. a piece of bir dilim
179. play tiyatro oyunu
180. proverb atasözü
181. question soru
182. quotation alıntı
183. really gerçekten mi?
184. reason sebep
185. refuse reddetmek
186. relaxed rahat
187. relaxed in manner kafası rahat
188. relaxing rahatlatıcı
189. request istek
190. reunion tekrar bir araya gelme
191. …, right? … değil mi?
192. road yol
193. science fiction bilim kurgu
194. self-centered bencil
195. share paylaşmak
196. share secret sır paylaşmak
197. share the same interest aynı ilgileri paylaşmak
198. shopping mall avm
199. show göstermek
200. sincerely saygılarımla
201. singer şarkıcı
202. skating paten
203. slumber party pijama partisi
204. smile gülümsemek
205. sneaky içten pazarlıklı
206. some bazı
207. so much çok
208. space alan
209. spend time together birlikte zaman geçirmek
210. stay forever sonsuza dek kalmak
211. steak biftek
212. stubborn inatçı
213. subject ders
214. support desteklemek
215. supportive destekleyici
216. suppose farz etmek
217. tactful ince düşünceli
218. take order sipariş almak
219. team takım
220. teenager genç
221. tell lies yalan söylemek
222. tell the truth doğruyu söylemek
223. there orada
224. thriller gerilim filmi
225. ticket bilet
226. together birlikte
227. to me bana göre
228. tomorrow yarın
229. true friend gerçek arkadaş
230. trust güvenmek
231. trustful güvenilir
232. twirl dönmek
233. understanding anlayışlı
234. unreliable güvenilmez
235. until e kadar
236. vacation tatil
237. walk yürümek
238. want istemek
239. welcome karşılamak
240. western kovboy filmi

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.