İngilizce : A miss is as good as a mile

Türkçe : Fırsat kaçtıktan sonra iyi veya kötü olması bir şeyi değiştirmez.

İngilizce Türkçe Atasözü