ABC şarkısıyla harflerin hecelenişlerini ve seslendirilişlerini öğrenin


İngilizce alfabeyi ABC şarkısıyla öğreten bu videoda, harflerin hem nasıl hecelendiği hem de nasıl seslendirildiği bulunmaktadır. Çocukların bu videoyu birkaç kez izleyip sesleri taklit etmeye çalışmaları onlar için faydalı olacaktır. Alfabedeki harflerin büyük ve küçük gösterimleri ve hecelenişleri için tablomuzu inceleyebilirsiniz.

HARF HECELENİŞİ HARF HECELENİŞİ
A  a Ey N  n En
B  b Bi O  o O
C  c Ci P   p Pi
D  d Di Q   q Kyu
E  e İ R   r Ar
F  f Ef S   s Es
G  g Ci T   t Ti
H  h Eyç U   u Yu
I   i Ay V   v Vi
J   j Cey W  w Dabıl yu
K  k Key X    x Eks
L  l El Y    y Vay
M  m Em Z    z Zi