Although,despite, nevertheless, in spite of vb. ifadelerin anlamları ve kullanımları


 

Bu videoda “ –e rağmen”, “ama yine de” gibi ifadelerin İngilizcesi anlatılmaktadır. Bir şeyin zıttını ifade ederken kullanılırlar. Bu ifadeler “although”, “though”, “even though”, “despite”, “in spite of”, “nevertheless” gibi ifadelerdir. Bu ifadeleri essay yazarken ya da konuşurken kullanabilirsiniz. IELTS ya da TOEFL sınavına hazırlanıyorsanız bu video sizin için faydalı olacaktır. Videoda bu ifadeler İngilizce olarak açıklanıp cümle içinde kullanılmıştır. B1 ve B2 seviyesi için uygundur.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.