Bu videoda “ –e rağmen”, “ama yine de” gibi ifadelerin İngilizcesi anlatılmaktadır. Bir şeyin zıttını ifade ederken kullanılırlar. Bu ifadeler “although”, “though”, “even though”, “despite”, “in spite of”, “nevertheless” gibi ifadelerdir. Bu ifadeleri essay yazarken ya da konuşurken kullanabilirsiniz. IELTS ya da TOEFL sınavına hazırlanıyorsanız bu video sizin için faydalı olacaktır. Videoda bu ifadeler İngilizce olarak açıklanıp cümle içinde kullanılmıştır. B1 ve B2 seviyesi için uygundur.