Buildings in the city – İngilizce Şehir Alanları Quiz


Buildings in the city – İngilizce Şehir Alanları Quiz

  1. People go to a ………………………… to send letters.

  1. I go to the …………………. to do shopping.

  1. Where do you go to buy some fruit?

  1. I go to a …………………….. to buy my medicines.

  1. Where do you go to watch movies?

  1. People go to a ………………….. to buy books.

  1. I go to a …………………… to buy some meat.

  1. My mother drives to a ………………….. to buy some gasoline.

  1. I go to the …………….. in our neigbourhood to buy toys for my little brother.

  1. People go to the cinema to watch movies.
Altı çizili bölümü buldurmaya yönelik soru aşağıdakilerden hangisidir? 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.