Cinsiyete Göre Meslekler – İngilizce Kelimeler


Cinsiyete Göre Meslekler – Kelimeler / Male & Female Occupation Terms  – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda meslek adlarının cinsiyete göre değişmesi (male & female occupation terms) ile ilgili hazırladığımız örnekleri bulabilirsiniz.
Meslek adları dışında cinsiyete göre farklılık gösteren diğer kelimeler de tabloda yer almaktadır.

Kadın

Erkek

Türkçe

actress actor Oyuncu (her iki cins için de ‘actor’ kullanılmaktadır)
barmaid barman Kadın Bar görevlisi / Barmen (her iki cins için de ‘bartender’ kullanılmaktadır)
girl boy Kız / Oğlan çocuğu
girl guide boy scout Kız / Oğlan izci
bride groom / bridegroom Gelin / Damat
chairwoman chairman Kadın / Erkek yönetici
duchess duke Düşes / Dük
lady gentleman Bayan / Bay
headmistress headmaster Okul Müdüresi / Müdürü  (her iki cins için de ‘headteacher’ kullanılmaktadır)
heroine hero Kadın / Erkek kahraman
hostess host Kadın / Erkek sunucu, ev sahibi
wife husband Koca / Karı
queen king Kraliçe / Kral
landlady landlord Ev sahibesi / Ev sahibi
lady lord Hanımefendi / Efendi 
woman man Kadın / Adam
manageress manager Kadın / Erkek Yönetici (her iki cins için de ‘manager’ kullanılmaktadır)
nun monk Rahibe / Rahip
policewoman policeman Kadın / Erkek Polis (her iki cins için de ‘police officer’ kullanılmaktadır)
princess prince Prenses / Prens
stewardess steward Hostes / Host (her iki cins için de ‘flight attendant‘ kullanılmaktadır)
waitress waiter Kadın / Erkek garson
widow widower Kadın / Erkek dul