My classroom objects find and write worksheet (Sınıf nesneleri bulma ve yazma alıştırması)My classroom objectives find and write