My classroom objects find and write worksheet


My classroom objects find and write worksheet (Sınıf nesneleri bulma ve yazma alıştırması)My classroom objectives find and write

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.