Classroom Rules – İngilizce Sınıf Kuralları Quiz


Classroom Rules – İngilizce Sınıf Kuralları Quiz

1.

  1. We mustn’t ……………………….

  1. We ……………… respect to everyone.

  1. We …………… obey the rules.

  1. We should …………………………………

  1. We mustn’t ……………………….

  1. Students must ……………………………………

  1. You should ………………………..

  1. Students mustn’t …………………………

  1. We mustn’t ………………… the rules. 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.