Computer – İngilizce Bilgisayar Quiz


Computer – İngilizce Bilgisayar Quiz

  1. “desktop computer”

  1. laptop

  1. software

  1. folder

  1. application

  1. hardware

  1. CD drive

  1. database

  1. hard disk

  1. internet connection 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.