Conjunctions and fillers


 

 İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR, CÜMLE BAĞLAÇLARI VE CÜMLE TAMAMLAYICILAR

 

Bazı kelimeler cümlelerde sebep, sonuç, zıtlık, ekleme gibi anlamlar belirterek kelime veya ifadeleri bağlarlar. Bu kelimelerin en çok kullanılanları aşağıda örneklendirilmiştir.

 

Although he is very tired, he kept working

(Çok yorgun olmasına rağmen çalışmaya devam etti)

 

I like football, badminton, and tennis.

(Ben futbol, badminton ve tenisi severim)

 

As I was sleeping, they phoned me.

(Ben uyurken bana telefon ettiler)

 

As he grows, he becomes strong.

(Büyüdükçe güçlü olur)

 

As I was very late, the boss got angry with me.

(Çok geç kaldığımdan patron bana kızdı)

 

 

Because it was cold, we stayed in.

(Hava soğuk olduğundan içerde kaldık)

 

The dress was expensive, but she bought it.

(Elbise pahalıydı ama onu aldı)

 

Despite the cold weather, we went on holiday.

(Soğuk havaya rağmen tatile gittik)

 

Jill didn’t go to school. Her brother didn’t, either.

(Jill okula gitmedi. Kardeşi de gitmedi)

 

You can either eat at home or go to a restaurant.

(Ya evde yiyebilirsin ya da lokantaya gidebilirsin)

 

Even if you are ill, you must have the exam.

(Hasta olsan bile sınavı olmalısın)

 

I will take my umbrella in case it rains.

(Yağmur yağarsa diye şemsiyemi alayım)

 

We are happy in spite of everything.

(Herşeye rağmen mutluyuz)

 

Jill didn’t go to school and neither did her brother.

(Jill okula gitmedi. Kardeşi de gitmedi)

 

Don’t open the door unless they say their names.

(İsimlerini söylemedikçe kapıyı açma)

 

When I was at your age, I worked very hard.

(Ben senin yaşındayken çok sıkı çalıştım)

 

SENTENCE CONNECTORS (CÜMLE BAĞLAÇLARI)

 

Sentence connectors, cümle bağlaçlarıdır. Cümleler arasında bağlantı kurarlar.

 

AND türü: Furthermore, moreover, what’s more, in addition, also, besides

 

Aynı yönde ekleme yaparken kullanılan cümle bağlaçlarıdır. Bununla beraber, ek olarak, dahası, ayrıca gibi anlamlara gelirler.

 

Jill has very little money. What’s more, she doesn’t have her credit card with her.

(Jill’in çok az parası vardı. Dahası, kredi kartı yanında değildi)

 

BUT türü: However, nevertheless, nonetheless, on the contrary, still

 

Bunlar but türünde, yani zıtlık, karşıtlık beklenemeyen bir durum belirtirler. Fakat, ne varki, buna karşılık, yine de, ancak vb. gibi anlmalara gelirler.

 

It was raining. However,  we had a picnic.

(Yağmur yağıyordu. Fakat piknik yaptık)

 

SO türü: Therefore, thus, hence, as  a result, consequently, for that reason, as a consequence

 

Bunlar sonuç belirtirler. Böylece, bu yüzden, sonuç olarak gibi anlamlara gelirler.

 

It was too far to walk. Therefore, we took a taxi.

(Yürümek için çok uzaktı. Bu yüzden taksi tuttuk)

 

OR türü: Or else, otherwise

 

Bunlar yoksa, aksi takdirde gibi anlamlara gelirler.

 

Hurry up. Otherwise, you will be late.

(Acele et. Yoksa geç kalırsın)

 

 

FILLERS (CÜMLE DOLDURMA KELİMELERİ)

 

Türkçede konuşma arasında düşünürken “valla, şimdi, bilirsin işte, böyle, eee, hani var ya, şey” gibi ifadeler dediğimiz gibi İngilizce’de de böyle ifadeler vardır.

 

“Did you like the new sales assistant?” “Well, she is warm and, err, you know, talkative. So I liked her.”

 

Filler words (doldurma kelimeleri):

 

well
so
I mean

you know
it’s like
that thing
ok
right
actually

let me think
Sounds (Sesler):

oh

ahh
er
um

 

Examples:

 

“I am bored.”

Well. What can we do?”

Let me think. Hmm. We can, err, go to the beach.”

Oh, the weather is cold, you know. It isn’t a good idea.”

I mean, we can walk along the beach.”

OK. Good idea. Let’s.”