Crossing the Street (Sokak Geçişi) İngilizce Kısa Hikaye


She stops on the sidewalk. She presses the button to cross. The lights turn red and the cars stop.

(Kaldırımda durur. Geçmek için düğmeye basar. Işıklar kırmızıya dönüyor ve arabalar durur.)

She sees the walk sign. She crosses the street. The time is ticking down.

(Yürüyüş işaretini görür. Sokaktan geçer. Zaman bitiyordu.)

She makes it across. The light switches back green. She heads to the store.

(Karşılaşıyor. Işık yeşil yanar. Dükkana yönelir.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.