Cümleleri Simple Present yada Present Continuous ile tamamlama alıştırması


Cümleleri Simple Present yada Present Continuous ile tamamlama alıştırması

Cümleleri Simple Present (Geniş Zaman) yada Present Continuous (Şimdiki zaman) ile tamamlama alıştırması

Action and state verbs, verbs of perception

Put the verb in the Present Simple or the Present Continuous tense.

1. I …………………………….. French. (not understand)

 

2. She …………………………….. in God. (believe)

 

3. This book …………………………….. to me. (belong)

 

4. Which film …………………………….. you ……………………………..? (prefer)

 

5. “Where is she?” “She …………………………….. to music.” (listen)

 

6. You look sad. What …………………………….. you …………………………….. about? (think)

 

7. He’s rich. He …………………………….. a castle on the riviera. (own)

 

8. It’s Leo’s birthday. They …………………………….. a party. (have)

 

9. “Where …………………………….. he …………………………….. from?” “London.” (come)

 

10. She …………………………….. a bad headache. (have)

 

Yukarıdaki soruların cevaplarını aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Simple Present yada Present Continuous

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.