Daha önce duymamış olabileceğiniz İngilizce düzensiz çoğul isimler


1-Cactus/Cacti (kaktüs/kaktüsler)

 

2-Half/Halves (yarım/yarımlar)

 

3-Loaf/Loaves (ekmek somunu/ekmek somunları)

 

4-Wolf/Wolves (kurt/kurtlar)

 

5-Analysis/Analyses (analiz/analizler)

 

6-Criterion/Criteria (kriter/kriterler)

 

7-Deer/Deer (geyik/geyikler)

 

8-Fish/Fish (balık/balıklar)

 

9-Volcano/Volcanoes (yanardağ/yanardağlar)