Earthquakes (Depremler) İngilizce Çocuk Hikayesi


Earthquakes can be shaky

(Depremler titreşimli olabilir)

And sometimes quaky

(Ve bazen sarsıntılı)

The ground rumbles

(Zemin gürlemesi)

And sometimes tumbles

(Ve bazen yıkıntılı)

 

Earthquakes can be damaging

(Depremler zararlı olabilir)

To homes and buildings

(Evler ve binalar için)

But it is easy managing

(Ancak kolay yönetilebilir)

And rebuilding again

(Ve tekrar yeniden inşa edilenebilinir)

 

Earthquakes can be scary

(Depremler korkutucu olabilir)

But you don’t need to worry

(Ama endişelencek bir şey yoktur)

If you’re prepared and ready

(Eğer sen hazırsan)