En Sık Kullanılan İsimler 5 – İngilizce Kelimeler


En Sık Kullanılan İsimler 5 – Kelimeler / Most Common Nouns – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda en yaygın kullanılan isimler (most common nounsile ilgili kelimeleri ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda isim olduğu halde deyim olarak da kullanılabilen kelimelere ve Türkçe karşılıklarına yer verilmiştir.

Deyim Olarak da Kullanılabilen İsimler

Bu tabloda yer alan kelimelerin isim ya da deyim kullanımları yalnızca örnek olarak verilenler ile sınırlı değildir.

confidence güven, in confidence: sır olarak (söylemek)
consideration

düşünce, take into consideration: hesaba katmak, dikkate almak

degree derece, to a degree: bir dereceye kadar, haddinden fazla
door kapı, show someone the door: birine kapıyı göstermek, gitmesini, çıkmasını istemek
duty

görev, off duty: izinli, görev dışı

manner tavır, in a manner: bir bakıma, bir manada
meeting

toplantı, take a meeting: toplanmak (günlük kullanım)

path yol cross one’s path: yolu kesişmek
principle

ilke, in principle: kural olarak, prensipte

relief

rahatlama, iç ferahlığı, yardım almak (fakirlik nedeniyle devletten maddi destek anlamında)

sale satış, for sale: satılık
strength kuvvet, on the strength of: bir şeye dayanarak, güvenerek, bir şeyin yüzünden
substance madde, in substance: esasında, özet olarak