Expectation Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Beklenti ,tahmin bildiren modal listesi aşağıdaki gibidir.

a) SHOULD

Where is he ? He should be at the office.

( O nerede. O ofiste olmalı.)

There are flowers in the vase. They should be from Mike.

( vazoda çiçekler var. Mike’tan olmalı.)

Ali is absent. He should be ill.

( Ali yok. Hasta olmalı.)

 

b) WILL

Olumlu cümleler:

I will sleep until late hours on the weekend.

( Haftasonu geç saatlere kadar uyuyacağım.)

She will invite them to the party.

( O onları partiye davet edecek.)

He will go fishing.

(O balığa gidecek.)

They will get up early tomorrow.

( Yarın erken kalkacaklar.)

Olumsuz Cümleler:

I won’t be here next summer.

( Gelecek yaz burada olmayacağım.)

She won’t visit us.

( o bizi ziyaret etmeyecek.)

They won’t come to party.

( Onlar partiye gelmeyecekler.)

He won’t take me to the cinema.

( O beni sinemaya götürmeyecekler.)

 

c) BE SUPPOSED TO

Beklenir, iyi olur gibi tercüme edilebilir.

Olumlu cümleler:

You are supposed to be at the office by 9 o’clock.

(Saat 9’da ofiste olman bekleniyor.)

He is supposed to finish the project on Monday.

( Pazartesi projeyi bitirmesi bekleniyor.)

I am supposed to go to that meeting.

( O toplantıya gitmem bekleniyor.)

They are supposed to call the firemen.

( Itfaiyeyi aramaları bekleniyor.)

She is supposed to answer the phone.

( Telefonlara bakması bekleniyor.)

Olumsuz cümleler:

Put it out. You are not supposed to smoke in the office.

(Onu söndür. Ofiste sigara içmemen bekleniyor.)

Students are not supposed to cheat  during the exam.

(Öğrencilerin sınav sırasında kopya çekmemesi  bekleniyor)

He is not supposed to teach English.

( İngilizce öğretmemesi bekleniyor.)

She is not supposed to wear that dress.

( O elbiseyi giymemesi bekleniyor.)