Flags Countries – İngilizce Bayraklar Ülkeler Örnek Cümleleri


– Turkish flag has a crescent and a star on it.
(Türk bayrağının üstünde bir hilal ve bir yıldız vardır.)

– American flag has fifty stars on it. Each star symbolises a state.
(Amerikan bayrağının üstünde elli yıldız vardır. Her bir yıldız bir eyaleti simgeler.)

– Canadian flag is red and white. It has a leaf on it.
(Kanada bayrağı kırmızı ve beyazdır. Üzerinde bir yaprak vardır.)

– Chinese flag has a red background and five yellow stars. One star is big but the other four are small.
(Çin bayrağının kırmızı bir arkaplanı ve beş sarı yıldızı vardır. Bir yıldız büyük, diğer dört yıldız ise küçüktür.)

– Flag of France has blue, white and red colors.
(Fransa bayrağında mavi, beyaz ve kırmızı renkleri vardır.)

– German flag has black, red and yellow colors.
(Alman bayrağında siyah, kırmızı ve sarı renkleri vardır.)

– Italian flag has three vertical green, white and red stripes on it.
(İtalyan bayrağında dikey yeşil, beyaz ve kırmızı üç şerit vardır.)

– Japanese flag is white, but it has a red circle on it.
(Japon bayrağı beyazdır ama üzerinde kırmızı bir daire vardır.)

– Russian flag has three horizontal white, blue and red stripes on it.
(Rus bayrağında yatay şekilde beyaz, mavi ve kırmızı üç şerit vardır.)

– The flag of the UK has blue, white and red colors on it.
(Birleşik Krallık bayrağında mavi, beyaz ve kırmızı renkler vardır.)

– Spanish flag is red and yellow. It has a emblem on it.
(İspanyol bayrağı kırmızı ve sarıdır. Üzerinde bir amblem vardır.)

– The flag of Denmark has white and red colors.
(Danimarka bayrağı beyaz ve kırmızı renklerdedir.)

– The flag of Switzerland has a red background. But it has a white plus on it.
(İsviçre bayrağının arka planı kırmızıdır. Ama üzerinde beyaz bir artı vardır.)

– The flag of Greece has blue and white colors.
(Yunanistan bayrağı mavi ve beyaz renklerdedir.)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.