Flags Countries – İngilizce Bayraklar Ülkeler Quiz


 

Flags Countries – İngilizce Bayraklar Ülkeler Quiz

  1. ………………flag has a leaf.





  1. …………………flag has five stars





  1. …………….flag is blue and white





  1. …………………..flag is red and white
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?





  1. Italian flag has three colors. They are;





6. German flag has three colors. They are;





7. American flag has fifty ……………….





8. ………………flag has a crescent and a star.





9. ………………….flag has a red circle.







 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.