Flower Garden (Çiçek Bahçesi) İngilizce Kısa Hikaye


Nancy loves flowers and wants to build a garden.

(Nancy çiçekleri sever ve bahçe inşa etmek ister.)

Every year she visits her town local garden to take pictures.

(Her yıl fotoğraf çekmek için kasaba yerel bahçesini ziyaret eder.)

She uses the pictures for designs.

(Fotoğrafları tasarımları için kullanır.)

 

At the garden, you see lots of beautiful flowers.

(Onun bahçesinde birçok güzel çiçek görebilirsin.)

They have daisies, they have lilies, they have roses, and they had tulips.

(Orada  güller, zambaklar, papatyalar ve laleler vardır.)

They were all very pretty.

(Bunların hepsi çok güzeldi.)

 

The garden had statues as well. They had waterfalls and pathways.

(Bahçenin heykelleri de vardı. Şelaleler ve yollar vardı.)

The garden had fruits. This was the biggest garden in town.

(Bahçede meyveler vardı. Bu şehirdeki en büyük bahçesi olmuştu.)

And Nancy took many pictures for her garden.

(Ve Nancy kendi bahçesi için birçok fotoğraf çekti.)

She enjoyed looking at the various flowersand had a fun day.

(O çeşitli çiçeklere bakarak zevkli ve eğlenceli bir gün geçirdi.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.