USE OF THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

(Future perfect continuous tense kullanımı)

 

Future perfect continuous tense (Future perfect progressive tense) fiiller “will have been –ing” şeklinde kullanılır.

 

Bu tense daha öncesinde başlamış gelecekteki belirli bir zamana kadar devam eden eylemleri ifade eder.

 

 

By the end of next month, she will have been working as a secretary for ten years.

(Gelecek ayın sonunda on yıldır bir sekreter olarak çalışmakta olacak)