Future Perfect Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri


FUTURE PERFECT TENSE SAMPLE SENTENCES

(Future Perfect Tense Örnek Cümleleri)

She will have written all e-mails by 10 o’clock.

(Saat 10’a kadar tüm e-postaları yazmış olacak)

You will have graduated from university in five years’ time.

(Beş yıl içinde üniversiteden mezun olmuş olacaksın)

Everybody will have arrived by the time the conference starts.

(Konferans başladığında herkes gelmiş olacak)

 

I won’t have finished the cake until you come.

(Sen gelene kadar keki bitirmiş olmayacağım)

The film won’t have started when we arrive at the cinema.

(Sinemaya vardığımızda film başlamış olmayacak)

 

 

Will you have found a job before you get married?

(Evlenmeden önce bir iş bulmuş olacak mısın?)

 

How long will you have lived in this city next year?

(Gelecek yıl bu şehirde ne kadar süre yaşamış olacaksın?)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.