Future Simple Be Going To Tense Olumlu Cümle Örnekleri


I’m going to call the police soon.

Şimdi polisi arayacağım.

I’m going to miss you.

Seni özleyeceğim.

You are going to get what you wanted.

İstediğini alacaksın.

You’re going to be healthy again.

Tekrar sağlığına kavuşacaksın.

He is going to buy you a car tommorrow.

Yarın sana bir araba alacak.

He’s going to get sick, it’s very cold out there.

Dışarısı çok soğuk hasta olacak.

She is going to go to the university this month.

Bu ay üniversiteye gidiyor.

She’s going to be your best friend soon.

Yakında en iyi arkadaşın o olacak.

It’s going to snow, it’s very cold.                            

Çok soğuk, kar yağacak.

It’s going to rain, there are black clouds.

Kara bulutlar var, yağmur yağacak.

We’re going to fail, we don’t study at all.

Hiç çalışmıyoruz, kalacağız.

We are going to win this match!

Bu maçı kazanacağız!

They’re going to catch us, faster!

Bizi yakalayacaklar, daha hızlı!

They are going to miss them.

Onları özleyecekler.

Future Simple  Be Going To Tense Olumlu Cümle Örnekleri (Basit Gelecek Zaman ”be going to” lu zaman ile İngilizce positive cümle örnekleri)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.