Going To Future Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri


GOING TO FUTURE TENSE SAMPLE SENTENCES

( Going To Future Tense Örnek Cümleler)

I’m going to play chess this evening.

(Bu akşam satranç oynayacağım)

We’re going to meet at the café.

(Kafede buluşacağız)

She’s going to be at home tomorrow.

(Yarın evde olacak)

I’m not going to visit them today.

(Onları bugün ziyaret etmeyeceğim)

We’re not going to swim this afternoon.

(Bu öğleden sonra yüzmeyeceğiz)

She is not going to have a birthday party.

(Doğum günü partisi düzenlemeyecek)

Are you going to be at home this evening?

(Bu akşam evde olacak mısın?)

Is she going to cook for the wedding?

(Düğün için yemek yapacak mı?)

 What am I going to do with you?

(Ben senle ne yapacağım?)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.