Good Plum, Bad Plum (İyi Erik, Kötü Erik) İngilizce Kısa Hikaye


He picks the plums from the tree. The good plums are put in the basket.

(O ağaçtan erikler alır. İyi erik sepete koyar.)

The bad plums are put aside. The good plums can be eaten.

(Kötü erikler kenara konur. İyi erikler yenebilir.)

They are sweet to the taste. And they are ripe.

(Onların tadı tatlı. Ve onlar olgundur.)

The bad plums will be recycled and compost. The good plums are taken away.

(Kötü erikler geri dönüşümlü ve kompost olacaktır. İyi erikler uzaktan alınır)

The bad plums are planted back into the ground. The good plums are ready.

(Kötü erikler geri toprağa ekilir. İyi erikler hazırlanır.)

The bad plums are not.

(Kötü erik aslında kötü değildir.)