Good & Well Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

1-) This pizza tastes _____.2-) That was a ____ idea.3-)The melody sounds _____.4-)Their relationship is going ____.5-)We had a ____ time with Jack.6-)This new hat looks really ____ on you.7-) It is foggy today. I can’t see very _____.😎 I can speak English _____.9-) Ali can cook as ____ as you can.10-) Flowers smell ___ .

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.