Have to, Has to, Don’t have to, Doesn’t have to Quiz

İngilizce Karışık Modallarla Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Karışık Modallar ve Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Karışık Modallar ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Have to, Must, Can ve Could ile Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce Karışık Çoktan Seçmeli Test

Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçmeye çalışınız.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.


Modallar İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Elementary Testi 66


İngilizce Have to, Has to, Don’t have to, Doesn’t have to Alıştırması