Hobbies – İngilizce Hobiler Quiz


Hobbies – İngilizce Hobiler Quiz

  1. – 5. soruları tabloya göre cevaplayınız. 1. What are Josh’s hobbies?

  1. What are Tom’s hobbies?

  1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  1. What are John’s hobbies?

  1. George: ………………………………………….?
Trevor: I like taking photos, drawing pictures and swimming George aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olamaz?

  1. “What are your hobbies?”


  1. “playing chess”

  1. “playing checkers”