If Clauses Type 3 (İngilizce Koşul Şart Cümleleri Tip 3) Konu Anlatımı


Type 3 koşul cümleleri hem yapı hem de anlam açısında geçmiş zamanda olur. Geçmişteki bir durumun ya da olayın gerçekleşmemiş olduğu düşünülüp, bu varsayımın sonucu ifade edilir.

John got up late, so he missed the bus. (gerçek durum)         

If John hadn’t got up late, he wouldn’t have missed the bus.         (varsayım)

Eğer John geç kalkmasaydı, otobüsü kaçırmayacaktı ama John erken uyanamadı ve otobüsü kaçırdı, yani geçmişte olan bir durum.

 

not:  Hem Type 2 hem Type 3 cümlelerinde gerçek olmayan, hayal ürünü ya da varsayım olan durumlardan söz edilir; ancak Type 2 cümlelerinde bahsedilen zaman günümüzken, Type 3 cümlelerinde yaşanılan olay geçmişte kalmıştır.

 

 

If you had come early to the class, you could have heard what the teacher said about the exam.

Edward might have been the winner if he hadn’t twisted his ankle.

If the drivers had paid more attention, the accident wouldn’t have happened.

I could have slept a little if the neighbours had been quiet.

 

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi filminin kaza sahnesi güzel bir Type 3 örneği:

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.