If Cümlesi ile Kullanabileceğimiz Diğer Zamanlar


If Cümlesi ile Kullanabileceğimiz Diğer Zamanlar

a-      If”li cümlelerle birlikte kullanılan daha önce verdiğimiz yapılardan farklı olarak, İngilizcede belirttiğimiz zamanlara uymayan “if”li cümleler de vardır.
Türkçe’de “mademki” sözü ile ifade edilen anlamı veren “if”in bu kullanımında yaygın olarak
if + Simple Past, Simple Past / Modals
kalıbı kullanılır. Fakat pek çok zaman birleşiminin mümkün olduğunu, İngilizce’deki genel zaman kurallarını dikkate alarak söyleyebiliriz. Örnekler;

If you didn’t want to come to the theatre with us, (then) why did you come? (You didn’t want to come to the theatre with us. So / In that case, why did you come?)
Eğer tiyatroya bizimle gelmek istemiyorduysan / Mademki tiyatroya bizimle gelmek istemiyordun öyleyse neden geldin?

They sent the post five days ago, (then) it should arrive at its destination today or tomorrow. (They sent the post five days ago. So / In that case, it should arrive its destination today or tomorrow.)
Eğer postayı beş gün önce gönderdiysen / Mademki postayı beş güç gönderdin, (o zaman)bugün ya da yarın yerine ulaşması gerekir.

If Rosalie is going to visit her little brother this weekend, (then) why did she send his present in the mail? (Rosalie is going to visit her little brother this weekend, so why did she send his present in the mail?)
Eğer bu hafta sonu Rosalie erkek kardeşini ziyaret edecekse / Mademki Rosalie bu hafta sonu erkek kardeşini ziyaret edecek, neden hediyesini posta ile gönderdi (o zaman)?

b-      Bir ricada bulunurken ya da isteklilik ifade edilmem istendiğinde “if … will / would” kalıbı kullanılabilir. Ancak burada “will” ya da “would” gelecek zaman ifade etmez.

If you would give me a hand upstairs, I’d really appreciate it.
(I would really appreciate it if you would give me a hand upstairs.)
Yukarıda bana yardım edebilirsen çok memnun olurum.

(in a museum)
If you will come this way, please I will show you one of the most famous paintings in the Louvre. This is Leonardo da Vinci’s “The Virgin and Child with St. Anne”
(müzede)
Bu tarafa doğru gelirseniz lütfen, size Louvre müzesindeki en ünlü eserlerinden birini göstereceğim.