Bu videoda imalat ve üretim süreci ile ilgili terimler açıklanmıştır. Bu terimler iş hayatında çok sık kullanılır, hatta sadece iş hayatında değil ekonomik metinlerde, haberlerde ve konuşmalarda da kullanılırlar. Videodaki kelimeler İngilizce olarak tanımlanmış ve örnek cümleler verilmiştir. Hem kelime tanımları hem de örnek cümleler ekranda verilmektedir. B2 seviyesi için uygundur.