immigrate emigrate migrate kelimeleri arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları


 

Bu video İngilizcede birbirine karıştırılan kelimelerden “migrate & migration & migrant”, “emigrate & emigration & emigrant” ve “immigrate & immigration & immigrant” hakkındadır. Bu kelimelerden –ate ile bitenler eylem (verb), -tion ile bitenler isim (noun) ve –ant ile bitenler ise kişidir; videoda bu kelimeler detaylıca anlatılmıştır, örnekler verilmiştir. A2 ve B1 seviyesindeki kişiler için uygundur.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.